Tilmeldingsliste - Skibelund 69/70 - 50 års jubilæum.
Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 21. maj 2020.. Udskudt til 2021 p.g.a. Corona

TILMELDINGER sendes til undertegnede..
Tommy Boisen - e.mail:tommy@tommytot.dk - tlf. 40 30 07 56.
Konstateres der mangler eller fejl, vil jeg gerne have et prej derom.

Program for dagen 2020 - https://www.s-g-i.dk/skibelund/tidligere-elever/gl-elevdag/ -
---------------------
Tilmeldingsliste og e.mail liste……… Skibelund 69/70 102elever T.Mac. Update 29/7-20. …..21+1..TILMELDTE….. …………………….
Navn...................... email Tilmeldt Jubi. 21. maj  
Asta Hanne Abildskov astahanne@icloud.com 50 års jubi OK fb
Bertel Villy Poulsen vp@villypoulsen.dk 50 års jubi OK fb
Diana Yvonne Bengtson dianabengtson@hotmail.com 50 års jubi OK fb
Dorte Østergaard   50 års jubi OK fb
Edna Tobiasen edna.poul@stofanet.dk 50 års jubi OK fb
Hanne Lone Them Sørensen kjdesign@mail.dk 50 års jubi OK fb Kai Jørgensen
Inger Lise Christensen (Hansen) inger1608@hotmail.com 50 års jubi OK  
Inger Margrethe Wind (Truhr) i.truhr@justme.dk 50 års jubi OK fb
Jens Skytte Jensen jensskytte@profibermail.dk 50 års jubi OK 2 pers fb
Jørgen Kjeldsen jakjeldsen@gmail.com 50 års jubi OK  
Kirsten Helene Andresen kirstenhelene@k-andresen.dk  50 års jubi OK fb
Kitty Klinge Bach kittyklingebach@gmail.com 50 års jubi OK fb
Kurt Simonsen kurtsimonsen54@icloud.com 50 års jubi ok  
Merete Pedersen (Zebitz) meretezebitz@gmail.com 50 års jubi OK fb
Mette Marie Holt Rasmussen merasmussen@stofanet.dk 50 års jubi OK fb
Ole Misser Henrichsen olemisser@hotmail.com 50 års jubi OK  
Pia Spange (Larsen) pias@ps-computer.dk 50 års jubi OK fb
Simon Vejbæk Kinch simon@kinch.dk 50 års jubi OK fb
Tommy Kent Boisen tommy@tommytot.dk 50 års jubi OK fb
Ulla Matine Broch Kristiansen ullakia@stofanet.dk 50 års jubi OK fb
VinnieTheil Birch vinniebirch@hotmail.com 50 års jubi OK fb
Vita Fogh Laursen vitafogh@live.dk 50 års jubi OK fb
Conny Synøve Hellesøe info@joergenpoulsen.dk    
Frank Nielsen frank4593@hotmail.com 31 95 90 43  
Gurli Vind Danielsen j-theil@mail.dk    
Hans Hedegård Henriksen mesinge@mail.tele.dk    
Lars Kruse lars.kruse04@gmail.com   fb
Lisbeth Jepsen - Nielsen lijn@ftf.dk   fb
Ole Höltzermann Pedersen olehp@pedersen.mail.dk    
Tine Møller Stürup tinesturup@mail.dk   fb
Tove Ussler   Fejl e.mail fb
Vinni Schäffer (Johansen) vinnijohansen@msn.com   fb
Lisbet Strandsbjerg     fb
Tonny Tang Sørensen     fb
Alex Sørensen      
Allan Nielsen      
Anders Kr. Andersen   23 84 97 08 SMS 11/2
Anita Smidt      
Anja Pedersen      
Anna-Marie Juhl      
Anne Pernille Møller      
Bent Jørgensen dbj2@live.dk    
Bent Orla Jørgensen      
Bent Voldsted Kristensen      
Birgit Hansen      
Britta Wittorff Pedersen      
Carl Chr. Pedersen      
Christel H. Rasmussen      
Ditte Fog Pedersen      
Ejvind Leif Sørensen      
Erik Egelund      
Erik Nygård Hansen      
Gerda Petrea Martinsen      
Gerhardt Kreuzmann      
Gert Larsen Thyssen      
Gert Zornig   75 44 18 44  
Hanne Cassias      
Hanne K. Hansen      
Hans Peter Kondal Olesen      
Henning Andersen Rahr      
Henning M. Hartkopf      
Henning P. Holden      
Henrik Dam      
Ingrid Hye      
Ivan Frederichsen (død)      
Jens Kristiansen      
Jens Peter Nielsen      
Jette Schönebeg      
John Edv. Christensen      
John Pedersen      
Jørn Møller Andersen      
Karen Jessen      
Karin Larsen      
Karsten H. Grosen      
Kjeld Iskov Hougaard      
Kristine Lyberth      
Leif Erik Hadberg      
Leif Johannsen      
Lillian Marie Christiansen      
Lissa Mortensen      
Lone Hansen      
Magda Bertelsen      
Magnus K. Jacobsen      
Mai Britt Jeppesen      
Maria Heilmann      
Merete Pedersen      
Niels Chr. Jacobsen      
Niels Egetoft Iversen      
Nina Gundesen      
Per Bartholin      
Per Jensen      
Per Rasmussen      
Rita Kahn      
Roland Hahn      
Ruth Karoline Grenzlikovski      
Søren Hessellund Larsen      
Torben Philipsen      
Tove Sørensen      
Ulla Møller Rasmussen      
Ulla Refsing      
Per Vognstrup Christensen 70666105 pvc@huleboer.dk - fejl e.mail   SMS 70666105 11/2
Åge Steen ulst@lemu.dk - fejl e.mail   Fejl e.mail

--------
Se hele elevlisten på hjemmesiden.. http://www.tommytot.dk/skibelund/
-----